fbpx

SASA ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม

SASA ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม SASA_2

          ตามที่ทาง โตโยต้า มอเตอร์ แห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายการจัดการด้านการ รักษาสิ่งแวดล้อม ในบริเวณรอบๆพื้นที่ของผู้แทนจำหน่ายของ โตโยต้า ทุกรายนั้น โตโยต้า สยามออโต้ ซาลอน ทั้งสองสาขา ได้เกิดโครงการน้ำมันเครื่องรักโลก ขึ้นมา โดยโครงการนี้ทาง โตโยต้า สยามออโต้ ซาลอน ได้ดำเนินการรักษามลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยการให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ ศูนย์บริการและอะไหล่ กับ โตโยต้า สยามออโต้ ซาลอน ทั้งสองสาขาโดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ลูกค้าทิ้งอะไหล่และเคมีภัณฑ์ของเก่าที่เข้ามารับการบริการกับ โตโยต้า สยามออโต้ ซาลอน ไว้ที่โชวรูมซึ่งทางเราได้นำอะไหล่และเคมีภัณฑ์ที่ลูกค้าได้นำมาทิ้งไว้กับเรา นำไปจัดการตามกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

          ทั้งนี้ทาง โตโยต้า สยามออโต้ ซาลอน ของเรามุ่งหวังที่จะพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่ขึ้นไปกว่านี้อีก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ โตโยต้า มอเตอร์ แห่งประเทศไทย  ที่มุ่งหวังรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก